Boeren, aardappelen en vliegtuigen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Schiphol gebruikt als militair vliegveld. Het luchthavenpersoneel waste zich met water uit de sloot en sliep in barakken die werden verlicht met stallantaarns. De boeren moesten niks hebben van die moderne vliegerij: als je niet uitkeek, kreeg je als vliegenier een aardappel of koolraap naar je hoofd!