Naamsverklaring Schiphol

Het meest populaire verhaal is dat op deze plek in het vroegere Haarlemmermeer veel boten zonken. Deze plek kreeg de naam: Schip Holl of Scheepshol. Het woord hol betekent dan: graf. Schiphol zou dus een plek zijn waar schepen naar de bodem van het meer zonken.
Er zijn echter nooit wrakken gevonden toen het Haarlemmermeer werd drooggepompt, dus dit verhaal is waarschijnlijk niet waar.
Een andere uitleg van de naam zegt dat de naam komt van het woord: scheepshaal. Dit is een sloot waar schepen van het ene meer naar het andere meer werden gesleept. Een derde uitleg vertelt naam afkomstig is van: scip hol. Dit is een laaggelegen stuk land (hol, zoals in Holland) waar hout van werd afgehaald voor het bouwen van schepen.