Bergeend
Tadorna tadorna

Een opvallende eendensoort door het bonte verendek en de rode snavel. Het mannetje is te herkennen aan de extra rode knobbel boven de snavel.

Grootte:55 - 65 cm
Kleur:Zwart en wit, met een roodbruine borstband. De snavel is rood.
Broeden:Ieder jaar is er wel een broedpaar. De bergeenden broeden bij voorkeur in verlaten konijnenholen (konijnen pijpen) waar 8 - 12 eieren in worden gelegd. Normaal worden bijna alle jongen groot, omdat de bergeend nagenoeg geen natuurlijke vijanden heeft.