Grauwe Gans
Anser anser

Deze gans is herkenbaar aan de dikke oranje snavel en roze poten. Het is een opvallend grote gans, maar niet zo groot als de Canadese. Ze is volledig ingeburgerd in Nederland. Door de onwaarschijnlijk snelle toename (een verdubbeling iedere twee jaar), door gebrek aan natuurlijke vijanden en het hoge broedsucces, verdringt de grauwe gans de weide­vogels die hier van nature wel thuishoren. Het zijn dagvogels die ‘s morgens in groepen naar de foerageerplaatsen vliegen om te grazen.

Grootte:78 - 88 cm
Kleur:Lichtgrijze borst en stuit, een grijsbruine rug met smalle lichte strepen overdwars.
Broeden:Ze broedt niet op de luchthaven, maar verder overal in West-Nederland. Ze broedt in grote groepen. Een nest bestaat wel uit 10 - 12 jongen.