Nijlgans
Alopochen aegyptiacus

Dit is een grote en soms agressieve gans. Hij valt op door de lange poten en een herkenbare oogvlek. De nijlgans is ingevoerd in Nederland door hobbyisten en is daarna verwilderd. Hij neemt door zijn geweldige broedsuccessen enorm toe in aantal.

Grootte:
68 cm
Kleur:
Grijsbruine borst met een donkere vlek die in het midden lichter is. De bovenkant is lichtbruin. De poten zijn oranje.
Broeden:
Op Schiphol is een broedpaar gesignaleerd aan de kop van de Zwanenburg baan. Een nest kan wel uit 18 jongen bestaan.