Torenvalk
Falco tinnunculus

Deze veel voorkomende roofvogel is ook een veel geziene gast in het landingsterrein. Karakteristiek is het ‘bidden’ van de vogel in de lucht. Vanuit deze positie valt de torenvalk zijn prooi aan.

Grootte:Mannetje 33 cm, vrouwtje 39 cm.
Kleur:Roodbruin verenpak met gele poten. Het mannetje heeft een grijze kop en staart.
Broeden:Valken nestelen in nissen of gebruiken oude nesten van kraaien. Ze leggen 4 - 6 eieren. Ook worden nesten op Schiphol gezien.