Sperwer
Accipiter nisus

Deze roofvogel heeft zich gespecialiseerd in het vangen van andere vogels. De prooi kan zo groot zijn als een duif. Een sperwer kan met hoge snelheid een dichte haag in vliegen om prooi te verschalken. De laatste tijd wordt er regelmatig een sperwergezien langs de haag langs de Polderbaan.

Grootte:Het mannetje 28 cm en het vrouwtje 46 cm.
Kleur:Voornamelijk bruin. Het vrouwtje lijkt meer donkergrijs op de rug. De borst van het mannetje is meer rossig.
Broeden:Broeden gebeurt in bosachtig gebied. Het vermoeden bestaat dat er in het Amsterdamse Bos broedende paartjes voorkomen. Het nest met ongeveer 5 eieren wordt meestal gebouwd in een naaldboom.