Aalscholver
Phalacrocorax carbo

Deze viseter is altijd te vinden in de buurt van water. Kenmerkend is het drogen van de veren door het spreiden van de vleugels. De aalscholver komt in kleine aantallen op de luchthaven voor.

Grootte:
75 - 95 cm
Kleur:
Zwart.
Broeden:
Niet op de luchthaven. Het nest wordt gebouwd in bomen en de aalscholver legt 3 of 4 eieren.