Dodaars
Tachybaptus ruficollis

Deze watervogel heeft een wat koddige verschijning. Bij gevaar duiken ze meteen onder water om een stukje verderop weer omhoog te komen. Ook zoeken ze het voedsel onder water.

Grootte:
25 cm
Kleur:
Zwart tot bruin, met lichtbruine wangen. Bij het begin van de snavel zit een gele vlek.
Broeden:
Dodaars maken een drijvend nest in dichte begroeiing. Ze leggen 4 - 6 eieren en doen dit 2 of 3 keer per jaar. Nesten zijn niet geconstateerd op Schiphol.