Knobbelzwaan
Cygnus olor

Deze zeer grote watervogel heeft in vlucht een spanwijdte van meer dan twee meter. Af en toe brengt een zwaan een bezoek aan de luchthaven. Ze komen dan door de watergangen, maar verblijven er nooit lang.

Grootte:
140 - 160 cm
Kleur:
Wit verenkleed. De oranje snavel heeft bovenop een zwarte knobbel.
Broeden:
Het nest wordt vlak bij het water gebouwd en bestaat meestal uit riet. Het aantal eieren betreft 5 tot 7. Er zijn geen nesten in de sloten bij Schiphol.