Patrijs
Perdix Perdix

Een vogel uit de hoenderfamilie die op de lijst van beschermde dieren staat. Op de luchthaven is er toch wel een flink aantal aanwezig.

Grootte:
30 cm
Kleur:
Mannetjes hebben een grijze onderzijde met bruine vlek gelijkend op een hoefijzer, roestbruine kop. De vrouwtjes zijn bruiner van kleur.
Broeden:
De patrijs maakt het nest in dichte vegetatie. Het bestaat uit een ondiepe kuil, waarin wel 10 - 20 eieren worden gelegd. Op Schiphol zijn ook broedparen.