Grutto
Limosa limosa

De grutto is een beschermde weidevogel en staat ook bekend als steltloper. Tijdens de balts maken de mannetjes prachtige duikvluchten.

Grootte:40 cm
Kleur:Grijsbruin gevlekt met een roestbruine hals en een oranje lange snavel.
Broeden:De grutto broedt op Schiphol. De 3 - 5 eieren liggen in een kuiltje in het gras.