Huismus
Passer domesticus

De huismus is voor iedereen een heel bekend vogeltje. Het aantal lijkt achteruit te gaan, omdat er steeds minder broedplaatsen zijn. Toch is de mus op veel plaatsen te vinden waar de mens zijn etensresten achterlaat. Zo ook op Schiphol Plaza. Soms weet een enkele mus door te dringen tot in de Terminal. Jaren geleden is dit zelfs een plaag geweest. Het kleine vogeltje at het brood van het bord van verbaasde passagiers.

Grootte:
Ongeveer 14 cm
Kleur:
Bruine rug en een grijze borst. Aan de grijze kop zit een dikke snavel.
Broeden:
De mus broedt in holen, gaten en zeer dichte begroeiing.