Huiszwaluw
Delichon urbica

Deze zwaluw heeft een ondiep gespleten staart en valt onder de categorie zangvogels. Hij verblijft vanaf april in Nederland en vertrekt medio september weer naar Afrika. Ze nestelen aan huizen en boerderijen.

Grootte:
14 cm
Kleur:
De onderkant is wit en de bovenkant is zwart met een metallic glans.
Broeden:
Twee tot 3 keer per jaar 3 - 5 eieren. Meestal worden nesten gebouwd onder dakpannen of bruggen.