Veldleeuwerik
Alauda arvensis

De leeuwerik heeft een mooi en opvallend gezang. Hoewel de veldleeuwerik in aantal afneemt is haar zang in het landingsterrein nog vaak te horen. Door hun kleur zijn ze niet altijd goed te vinden. Het is een beschermde vogel.

Grootte:17 cm
Kleur:Bruin
Broeden:Het nest wordt in het grasveld tussen de pollen gemaakt. Tweemaal per jaar legt de veldleeuwerik 3 - 4 eieren. Ze broeden ook op Schiphol.