Klein kruiskruid
Senecio vulgaris

Dit onkruid is het hele jaar te vinden en is moeilijk te bestrijden. Het lijkt alsof de bloemen niet willen uitkomen. Als de bloem is uitgebloeid, ontstaat een mooie pluis met zaden.

Vindplaats:
het gehele luchthaventerrein
Bloeitijd:
het hele jaar
Hoogte:
15 - 40 cm
Bloem:
5 mm

Kleur:
geel